Liberty Poland SA - Jesteśmy z Wami już 21 lat

Plus

Kontakt

Liberty Poland S.A.
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

tel. (32) 39 70 100
faks: (32) 39 70 191

e-mail: liberty@liberty.com.pl

Aktualny numer telefonu firmy Liberty Poland SA to:
(32) 39-70-xxx
gdzie xxx stanowi numer wewnętrzny działu wg tabeli:Dział
Numer wewn.
Sekretariat 100, 101
Dział Marketingu 141
Rynek masowy 211
Dział Pre-paid
250
Infolinia Call-Center
176
Dział Realizacji Zamówień i limitów kupieckich
120
Dział Księgowości
150
Dział Administracji
112
Dział IT
109
Kontakt z działem marketingu

marketing@liberty.eu

Wyślij wiadomość:

Jak do nas dojechać?

Liberty Poland S.A. ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127573, kapitał zakładowy 14.680.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 626-10-15-601, REGON 272740714