Liberty Poland SA - Jesteśmy z Wami już 21 lat

Plus

Kontakt

Liberty Poland S.A.
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

tel. (32) 39 70 100
fax: (32) 281 76 60
e-mail: liberty@liberty.com.pl

Aktualny numer telefonu firmy Liberty Poland SA to:
(32) 39-70-xxx
gdzie xxx stanowi numer wewnętrzny działu wg tabeli:

Dział Numer wewn.
Recepcja 100
Sekretariat 222
Dział Marketingu 140
Rynek masowy 130
Rynek biznesowy 136
Dział Pre-paid 250
Infolinia Call-Center 176
Dział Realizacji Zamówień i limitów kupieckich 120
Dział Księgowości 150
Akademia Liberty 186
Dział Administracji 112
Dział IT 167

Kontakt z działem marketingu

marketing@liberty.eu

Wyślij wiadomość:

Jak do nas dojechać?

Liberty Poland S.A. ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127573, kapitał zakładowy 14.680.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 626-10-15-601, REGON 272740714